Budgetcoach Zeeland
Bewindvoering

beschermingsbewind, bewindvoering, bewind, bewindvoeder, onder bewind, in bewind, bewindvoering, beschermingsbewindvoerder, beschermingsbewind, zeeland, bewindvoerder zeeland, beschermingsbewind, bewindvoering zeeland, bewindvoering, bewind, bewind zeeland.

bewindvoering, bewind, beschermingsbewind, bewindvoering, bewindvoerder, bewind-voerder, beschermings bewind, beschermings bewindvoering, bewindvoering, bewindvoering zeeland, bewindvoerder zeeland, bewind zeeland, beschermingsbewind zeeland, beschermingsbewind goes, bewindvoerder goes, bewindvoering goes, bewind goes, beschermingsbewind vlissingen, bewindvoering vlissingen, bewindvoerder vlissingen, bewind vlissingen, beschermingsbewind middelburg, bewindvoerder middelburg, bewind middelburg, bewindvoering middelburg

Beschermingsbewind

Wanneer u tijdelijk of langdurig vanwege lichamelijke of   psychische problemen niet in staat bent u financiën te beheren   kan er een verzoek tot onderbewindstelling (bewindvoering) bij de Rechtbank ingediend worden.   U kunt hierbij denken aan problemen als ouderdom of verslavingsproblematiek, maar ook wanneer er sprake is van  onhoudbare schulden kan er een verzoek tot onderbewindstelling ingediend worden.  Dit kan op vrijwillige basis, wanneer u zelf een verzoek indient, maar een dergelijk verzoek kan ook worden ingediend door  familie of bijvoorbeeld de instelling waarin u verblijft.


Beschermingsbewind in de praktijk

Wanneer het bewind is uitgesproken behartigt de bewindvoerder uw financiële belangen. De uitvoering van het bewind loopt als volgt. Wanneer het bewind is uitgesproken  worden er een tweetal bankrekeningen voor u geopend. Een  beheerrekening waarop uw inkomen binnenkomt en waarvan wij uw vaste lasten betalen en een leefgeldrekening welke u tot uw beschikking heeft. Wekelijks wordt er leefgeld op de leefgeldrekening gestort zodat u in uw dagelijkse levensbehoeftes kunt voorzien.


Er wordt gekeken op welke toeslagen en voorzieningen u mogelijk recht heeft en deze worden voor u aangevraagd. Daarnaast worden belastingaangiftes voor u verzorgd.


Kortom, alles wat met uw financiën te maken heeft valt onder de taak van de bewindvoerder.

 

Schuldenproblematiek

Bij aanvang van het bewind worden alle schulden geïnventariseerd. zo ontstaat er een compleet overzicht van wat er nog openstaat. Zodra dit inzichtelijk is wordt er beoordeeld hoe dit probleem het best opgelost kan worden. In sommige gevallen zijn de schulden op eigen kracht af te lossen. In andere gevallen is het aanvragen van een schuldenregeling noodzakelijk. Dit wordt ter zijne tijd met u besproken.


Vrijblijvend intakegesprek

Er wordt ontzettend veel gezegd en geschreven over beschermingsbewind en bewindvoerders. Dit kan nogal wat verwarring veroorzaken.  Wij plannen altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek in om uw situatie te bespreken en te bekijken of beschermingsbewind voor u de juiste maatregel is.

Wist u dat....

U de kosten van Beschermingsbewind vergoed kunt krijgen via uw gemeente (minimaal inkomen)?

Terug naar homepagina

Budugetbeheer, budget, beheer, financieel beheer, financiën, budgetbeheer, financieel, budgetbeheer, financieel budgetbeheer, geld, budgetbeheer, financiële problemen, budgetbeheer, geldzorgen, budgetbeheer.

     Algemene leveringsvoorwaarden        Klachtenregelement        Privacyverklaring        KvK: 61367591          Copyright © 2014 Budgetcoach Zeeland. All Rights Reserved